Svetujemo pri optimizaciji komunalnega prispevka

  • Pregledamo projektno dokumentacijo
  • Vso dokumentacijo o eventuelnih obstoječih objektih in objektih za rušitev
  • Preučimo zahteve prostorskih aktov občine in odlok o opremljanju stavbnih zemljišč
  • Svetujemo, kako pripraviti vlogo za gradbeno dovoljene, da bo komunalni prispevek obračunan zakonito in najugodneje za naročnika.